KAPIJA CRMNICE

The gates of Cermeniza

Nalazite se na tvrđavi „Besac“. Njena bogata istorija je učinila da postane centralna kapija regije “Crmnice” i njenih puteva vina.


Porijeklo ovog utvrđenja koje se izdiže iznad mjesta Virpazar do danas nije sa sigurnošću utvrđeno. Ipak, smatra se da su tvrđavu podigli Turci u XV vijeku, odmah nakon pada Donje Zete. Tri vijeka kasnije osvajaju je Crnogorci što će opjevati i slavni crnogorski državnik i književnik, Petar II Petrović Njegoš. Dalje kroz istoriju različito vrijeme određuje joj i različite namjene. Između dva svjetska rata bila je adaptirana za potrebe žandamerijske stanice, a u periodu italijanske okupacije, tokom Drugog svjetskog rata služila je kao zatvor. 1976. godine zemljotres koji je pogodio Crnu Goru, nanio joj je velika oštećenja.


You are at the “Besac” fortress. Its rich history has made it the central gate of the “Crmnica” region and its wine routes.

The origin of this fortification, which rises above the town of Virpazar, has not been determined with certainty to this day. However, it is believed that the fortress was built by the Turks in the 15th century, immediately after the fall of Donja Zeta. Three centuries later, it was conquered by Montenegrins, which will be sung by the famous Montenegrin statesman and writer, Petar II Petrović Njegoš. Further through history, different times determine its different purposes. Between the two world wars, it was adapted for the needs of the gendarmerie station, and during the Italian occupation, during the Second World War, it served as a prison. In 1979, an earthquake that hit Montenegro caused great damage.