VJETROVI JEZERA

The winds of Skadar lake

Izobilje na Skadarskom jezeru prisutno je u svim sferama, tako da nas ne bi trebao začuditi podatak da u njegovom basenu duva čak 15 vjetrova. Svaki ima svoje karakteristično ime i sa sobom donosi određene vremenske prilike: Danik

– vjetar sa istoka koji je prisutani s proljeća i ljeta a duva samo danju; Noćnik – zdrav i jak vjetar, koji duva samo noću i to sa više strana. Mjesta koja su mu izložena su plodna i bogata pšenicom i grožđem. Vjetar Orahovina  je zapadni, ljetnji

vjetar, karakterističan za popodnevne sate i često pomaže u plovidbi  ka Skadru. A posebno mjesto, zbog svojih karakteristika zauzima – Murlan.