PRIČE O HRABROSTI

Stories of courage

Skadarsko jezero je puno podvodnih izvora — vrulja ili kako su se u narodu zvali — oka. O njihovom značaju govori i mit o nastanku imena obližnjeg grada Bara, čijoj opštini crmnička regija pripada. 


Prokletstvo kraljice Jelene Anžujske ogledalo se u tome što je morala da bježi od sopstvenog sina Dragutina. Prilikom svog bijega skrila se u pećinu između Soto- nića i Gluhog dola u Crmnici. Njen muž, kralj Uroš Hrapavi je od sina pobjegao u Bar, dok se Jelena sa svojom kćerkom nastanila u toj pećini, provodeći dane u postu i molitvi. U blizini pećine postojao je vir, zvani Oko u kome se lovila najukusnija riba. Kraljica Jelena se pogodila sa mještanima da joj svako jutro ostave po jednu ribu na ploči. Po ribu je išla samo kada nikoga nije bilo, jer je izbjegavala ljude. Jednoga dana, kada joj nisu donijeli ribu, revoltirana je uzviknula: „Da Bog da, nigda je više u Oku ne ulovili!“. Zatim je uzjahala konja i prebjegla u Bar gdje je rekla: „Bar me ođe nećete naći ni varati“. I tako je to mjesto prozvano Bar.