Forum “Cermeniza”

Glavni trg u kompleksu, idealan za kreiranje sadržaja interaktivnog i masovnijeg karaktera – pečenje kestenja, ukljeve, kuvanog vina itd. ali i za organizaciju namjenskih festivala – festival vina, muz. koncerti, dramatizacije predstava u prostoru, kao dio urbanog repertoara i sl. Takođe, u ovom dijelu možemo obezbijediti i gore pomenute interaktivne igre za djecu, kao i druge slične instalacije.