Mogućnosti saradnje

“Besac Heritage Retreat”  kontinuiranim promišljanjem i nadogradnjom svoje ponude će se u dogledno vrijeme pozicionirati kao kulturni i turistički model za primjer u Crnoj Gori, a njegova fluidnost će omogućiti konstantu u obezbjeđivanju raznovrsnosti sadržaja koji su idelani za razvoj više različitih segmenata na polju namjenski kuriranih manifestacija, radionica i drugih sličnih prigodnih događaja. S tim u vezi, našim budućim poslovnim partnerima nudimo nekoliko oblika moguće saradnje, prilagođeni zahtjevima tržišta ali i uzimajući u obzir tendenciju što veće inkluzije loklane zajednice u svoje kapacitete:


  • C&C “Culture & Community – C&C”, koji obezbjeđuje nezavisnim produkcijama i organizatorima kreiranje događaja koji su nasloljeni na krovni koncept našeg kompleksa uz mogućnost zajedničkog nastupa ili co-branding-a. Pod ovim podrazumijevamo: organizacije izložbi, radionica, dramskih i muzičkih nastupa kamernog karkatera, stručnih festivala i sl. Idealno za kulturne centre, nezavisnu kulturnu scenu i produkcije.


  • G&L “Gastronomy & lifestyle”, koji omogućava razvoj nezavinsih događaja koji promovišu lokalnu ili nacionalnu hranu, vinu i generalnu turističku ponudu ili ponudu iskustava. Idealno za vinarije i proizvođače hrane, distributere, restorane, kafeterije i turističke agencije.


  • E&B “Event & business”, koji je namijenjen prije svega klijentima koje imaju potrebu za privatne događaje manjeg gabarita, intimnijeg karaktera ili veće korporativne događaje i vjenčanja. Idealno za agencije koje se bave organizacijom događaja ali i za brendove, korpoacije i sl.