Promenada “Labeatis”

 “Glavna ulica”. Posvećena najstarijim lokalcima i autohtonom stanovištvu, kao vrlo bitna hipoteza za savremeno tumačanje crnogorske istorije, ujedno potencijalno zanimljiv narativ za turiste.

 

Promenada je samo stilski naziv za tu cjelinu, ali činjenica da je to najveća komunikaciona žila u utvrđenju, ovaj naziv joj na neki način daje na značaju. Idealna je za uvezivanje sa izložbenim segmentom u cilju prezentacije generalne istorije utvrđenja, koja može biti i povezana sa urbanim mobilijarom i inventarom. U tom potezu ćemo probati ispričati priču kroz svojevrsni “timeline” koji će biti dopunjavan i drugim “popup” instalacijama kroz sam prostor. 

 

Prezentacija neće biti samo rađena u foto/tekst maniru, već ćemo probati da kreiramo i namjenske instalacije edukativnog karaktera. 

 

Više informacija o ovom segmentu možete pronaći u dijelu “Virtuelna izložba”.