Pored razvojnih ambicija koje se protežu izvan granica same tvrđave, vizija za BESAC kreirana je zajedno sa Koncesionarom, Vladom Crne Gore i Opštinom Bar, čija težnja naglašava njegovu ulogu kao važnog ekonomskog faktora za razvoj lokaliteta u kom se nalazi.

Iako sagrađena od strane Turaka u XV v. zahvalno je mjesto za implementaciju istorijskih narativa o kojima se vrlo malo javno razgovara a koji su utemeljeni kao sastavni dio savremenog tumačanje crnogorske istorije i to kroz jasno diferencirane etape:

Priča o Ilirima (Labeatima) kao prastanovnicima crmničke regije i generalno Crne Gore, tadašnje Duklje; Priča o borbama Crnogoraca i Turaka za osvajanje Besca koje je opjevao Petar II Petrović Njegoš u „Gorskom vijencu“; Priču o Bescu kao zatvoru koji su držali Italijani za vrijeme II Sv. Rata. Isto tako, nematerijalni istorijski segment, prisutan kroz predanja i legende karakterističnim za to podneblje, dodatno može ambijentu dati dozu misterioznog i privlačnog: Legenda o nastanku poludragog kamena – crmnički granat; Predanja o čuvenom besačkom blagu; Legenda o Vladimiru i Kosari; Legenda o nastanku Skadarskog jezera; Priča o predstavnici iz Crne Gore na “Miss of World” iz okoline Godinja.


TOPONIMSKI I ISTORIJSKI PREGLED

Tvrđava “Besac” ima izuzetno zahvalan položaj za turističku valorizaciju, prije svega zbog svoje promišljene, strateške pozicije.

KORISNICI I CILJNE GRUPE

BESAC Heritage retreat — “Retreat” pristupom otvaramo koncesionaru mogućnost da širi i mijenja svoje sadržaje bez obzira na prvobitnu namjenu, uz strogo kontrolisan opseg djelovanja unutar definisane vizije.

DEFINISANJE SADRŽAJA

Kompleks posmatramo kao cjelinu – grad u gradu, pa samim tim tako i postavljamo prateće sadržaje, koji će dominantno djelovati samostalno, imati svoje nazive ali će se i po potrebi spajati u jednu ili više cjelina.

RAZVOJNI TIM

Pored razvojnih ambicija koje se protežu izvan granica same tvrđave, vizija za BESAC kreirana je zajedno sa Koncesionarom, Vladom Crne Gore i Opštinom Bar, čija težnja naglašava njegovu ulogu kao važnog ekonomskog faktora za razvoj lokaliteta u kom se nalazi.