Panoramska terasa “Pelikan”

Omaž autohtonoj vrsti ptica ali i nizu drugih koji se nalaze u basenu, sa izložbenom prezentacijom i instalacijama prepoznatljivih ptica u tom reonu (napr. skulpture eminentnih vajara ili privremen instalacije na obodima terase). 

 

Afirmacija posmatranja ptica, kao sadržaja je bitno, obzirom da basen Skadarskog jezera broji preko 200 vrsta ptica.