BESAC Heritage retreat
Besac Muzej vina “Besa”

Muzej vina “Besa”

Omaž vinu je možda i najbitniji sadržaj kompleksa, obzirom da je regija Crmnice praktično postojbina vina u Crnoj Gori. Ovom segmentu se mora posvetiti izuzenta pažnja i u funkcionalnom i konceptualnom smislu. Iz tvrđave niko ne smije izaći a da nije na neki način osjetio priču o vinu ili ga probao, učestvovao u nekoj od edukativnih radionica koje mogu biti organizovane sezonski.

 

Takođe, sa te pozicije se mogu organizovati i posjeta specijalno kuriranoj vinskoj cesti za reon oko Virpazara (Godinje, Limljani…) pa je zato vrlo bitno degustacionu salu odvojiti od restoranskog dijela i napraviti poseban sadržaj sa: 

 

  • vinskom arihvom i reprezantivnom vinskom ponudom iz regije;
  • manjom postavkom galerijskog karaktera u okolini kule i unutra – napr, posađeni uzorci loze authotonog tipa (lisičina, kadarka, žižak), sa pričom o njima i potencijalno specijalnim uzorcima upravo vina od tih sorti koje se samo mogu probati ALI nikako kupiti;

 

Naziv za segment sadržaja se etimološki lijepo veže na “dobro utvrđena” i “sačuvana” vina, što je direktno indukovano i samim nazivom kompletnog kompleksa.

 

Vino je najbitnije nasljeđe Crmnice i zaslužuje ovaj omaž, dok sam objekat trpi svaki vid transformacije – od specijalnih namjenskih događaja do radionica.

Besac Heritage Retreat | Restort,

Virpazar,Montenegro

+38269329888,
Open: 09:00 am – 09:00 pm