BESAC Heritage retreat
Besac Vjetrovi jezera

Vjetrovi jezera

Izobilje na Skadarskom jezeru prisutno je u svim sferama, tako da nas ne bi trebao začuditi podatak da u njegovom basenu duva čak 15 vjetrova. Svaki ima svoje karakteristično ime i sa sobom donosi određene vremenske prilike: Danik – vjetar sa istoka koji je prisutani s proljeća i ljeta a duva samo danju; Noćnik – zdrav i jak vjetar, koji duva samo noću i to sa više strana. Mjesta koja su mu izložena su plodna i bogata pšenicom i grožđem. Vjetar Orahovina je zapadni, ljetnji

vjetar, karakterističan za popodnevne sate i često pomaže u plovidbi ka Skadru. A posebno mjesto, zbog svojih karakteristika zauzima – Murlan.

Besac Heritage Retreat | Restort,

Virpazar,Montenegro

+38269329888,
Open: 09:00 am – 09:00 pm