BESAC Heritage retreat
Besac Mineral “Granat”

Mineral “Granat”

Ljudi su oduvijek njima neshvatljive prirodne pojave pokušavali da objasne kao fantastične. Takav je slučaj i sa mineralom Granat koji je veličine crna bibera i boje vina, a može se naći nedaleko od crmničkog sela Brijega.

Postoji predanje da je još u starom vijeku bio običaj da se u vrijeme berbe grožđa, prvo istočeno vino prospe u šumu kao zahvalnost i dar boginji zemlje. Vrč tog vina bi uvijek nosila neka mlada djevojka. Jedne godine djevojku, koju je zapao taj zadatak, u šumi zatekne mrak. Od silnog straha ispustila je vrč i on se razbio. Na mjestu gdje se vino prosulo zemlja je iznjedrila GRANAT. Priča dalje kaže, da se nakon nemilog događaja ova tradicija prekinula i stvorena je nova: kao amajlija za dobar rod, skupljaju se ovi sitni kristali i čuvaju u prvom natočenom vrču mladog vina.

Besac Heritage Retreat | Restort,

Virpazar,Montenegro

+38269329888,
Open: 09:00 am – 09:00 pm