BESAC Heritage retreat
Besac Priče o ljubavi

Priče o ljubavi

Svaka bogata kultura ima barem jednu tragičnu ljubavnu priču. U ovim krajevima to je priča o Vladimiru i Kosari. Tokom rata sa makedonskim carem Samuilom dukljanski

knez Vladimir je zarobljen i zatvoren u Prespi. U njega se zaljubila careva kći, Kosara. Njena ljubav je bila toliko jaka da je rekla ocu da će se ubiti, ako joj ne dozvoli da se uda za njega. Iz straha da ne izgubi kćer, car je popustio. Svoj zajednički život, dvoje ljubavnika otpočinju u dvorcu, nedaleko od manastira Prečista krajnska, u blizini današnjeg sela Ostros. Nakon Samuilove smrti, nasljeđuje ga sin Vladislav. On poziva

Vladimira u posjetu u Prespu, a kao garant da nema čega da se plaši šalje mu zlatni krst. Vladimir, svjestan Vladislavove prevrtljivosti traži drveni krst, jer je na takvom razapet Isus. Vladimir je stigao u Prespu sa drvenim krstom u rukama i odmah na ulazu u crkvu bio ubijen. Svirepost svog brata i gubitak velike ljubavi, Kosara je opla-

kivala kao monahinja u manastiru Prečista kranjska, u koji je prenijela tijelo svog muža, da bi kasnije pored njega bila i sahranjena.

Besac Heritage Retreat | Restort,

Virpazar,Montenegro

+38269329888,
Open: 09:00 am – 09:00 pm